REJESTRACJA / LOGOWANIE / REGULAMIN

ZAREJESTRUJ SIĘ TUTAJ

ZALOGUJ SIĘ TUTAJ

Założenie konta jest całkowicie bezpłatne, rejestracja oznacza iż przeczytałeś i zaakceptowałeś poniąszy regulamin.

REGULAMIN

I. Treści, których nie wolno zamieszczać na stronie

1.1. Zakazuje się umieszczania treści sprzecznych z polskim i międzynarodowym prawem, które naruszają dobro innych osób, firm i instytucji, a w szczególności: a) treści uznanych powszechnie za wulgarne, obraźliwe, oszczercze wobec innych, b) treści dyskryminujących: grupy wyznaniowe, etniczne, mniejszości seksualne, rasowe i inne, c) treści faszystowskich, propagujących przemoc, uznawanych powszechnie za drastyczne czy przerażające, d) treści zawiązanych z pornografią, e) treści zachęcających lub pochwalających zażywanie środków odurzających tj. narkotyki, alkohol etc. 1.2. Zakazuje się rozpowszechniania piractwa w każdej formie, dotyczy to: a) wskazywania źródeł w celu pozyskania nielegalnego oprogramowania, b) przekazywanie nielegalnie pozyskanego oprogramowania, c udzielania informacji, wskazówek lub sugestii, pozwalających korzystać w sposób nielegalny z oprogramowania, bądź odbioru płatnych telewizji, d) udzielania informacji, wskazówek lub sugestii, pozwalających na oszukiwanie firm i instytucji, e) zakazuje się zadawania pytań o sposób pozyskania rzeczy, o których powyżej, f ) zakazuje się przywłaszczania/łamania praw autorskich. 1.3. Zabrania się umieszczania reklam, ogłoszeń, linków referencyjnych (przynoszących profity Użytkownikowi lub osobom trzecim) w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem tych uzgodnionych z właścicielami Portalu. W sprawie umieszczania reklam należy kontaktować się osobiście z właścicielami Portalu.

II. Prawa użytkowników, ograniczenia, kary i ostrzeżenia

2.1. Tematy niezgodne z Regulaminem będą usuwane lub ich treść będzie modyfikowana przez Administratorów. a) Administrator może też: – zażądać od Użytkownika zmiany treści posta – zmodyfikować treści posta Użytkownika, – dopisywać, usuwać swoje poprawki przy ingerencji w treść posta, – wystosować ostrzeżenie publiczne na stronie, 2.2. Użytkownicy nagminnie łamiący Regulamin, netykietę i ignorujący upomnienia Administratorów powinni liczyć się z otrzymaniem ostrzeżenia lub z zablokowaniem części strony dostępnej po zalogowaniu. Także jednorazowe przewinienia (np. obraźliwe wiadomości na komunikatorach, posty zmierzające do skłócenia Użytkowników) uznane przez któregoś z Administratorów za ciężkie, mogą skutkować tym samym bez uprzedniego upomnienia czy ostrzeżenia).

a) Zablokowanie części strony dostępnej po zalogowaniu (zwane banem) może mieć następujący charakter: – czasowo określony – konto Użytkownika zostanie zablokowane lub otrzyma on zakaz pisania na SB na czas określony. Po upływie tego czasu konto zostanie odblokowane, – czasowo nieokreślony – konto Użytkownika zostanie zablokowane na czas bliżej nikomu nieznany, – stały – konto zostanie zablokowane na zawsze bądź usunięte z bazy strony. b) Stosownie do charakteru bana i przewinienia Użytkownika: – każde nowe konto będzie natychmiast usuwane w przypadku stwierdzenia, że właściciel jest osobą niepożądaną. c) Decyzję o ukaraniu podejmuje Administrator, d) Ostrzeżenia przyznawane są za: – nieprzestrzeganie regulaminu, – brak reakcji na uwagi Administratorów , – nieprzestrzeganie elementarnych zasad dobrego wychowania, kultury, etykiety, słownictwa, – robienie ogólnego zamętu na stronie, pisanie postów mających na celu skłócenie Użytkowników .. e) Otrzymanie 3 ostrzeżeń równoznaczne jest z otrzymaniem bana.

III. Postanowienia końcowe

3.1 Niniejszy Regulamin odnosi się do wszystkich treści publikowanych na stronie w jakiejkolwiek formie. 3.2. Niniejszy regulamin nie jest formą zamkniętą i jako taki może być modyfikowany i poszerzany o dalsze punkty. 3.3. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem nie podlegają dowolnej interpretacji i będą rozpatrywane indywidualnie przez Administrację .

Podziel się na:
  • Dodaj do ulubionych
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Blogger.com
  • RSS
  • Wykop